Frokostwebinar

CIENS frokostseminar – Verdien av bynær natur – med eksempler fra Oslomarka

I dette frokostseminaret vil forskere i NINA fortelle mer om hva de vet om hva slags naturverdier vi har i marka, hvordan viltet bruker marka, hva folk mener om den og om hvilke grupper av befolkningen som bruker den mest.

  • clock 30. november 2022, kl.08:30 – 10:00
  • location marker Webinar
  • venue Zoom

Arrangør er CIENS ved NINA (Norsk Institutt for Naturforskning)

Arrangementet er gratis.

Bakgrunn

Naturen i og nær Oslo er viktige for både folk og natur. I dette frokostseminaret vil forskere i NINA fortelle mer om sosiale ulikheter i tilgang til grøntarealer i byen, hva slags naturverdier vi har i marka rundt byen, hvordan viltet bruker marka, hva folk mener om den og om hvilke grupper av befolkningen som bruker den mest. Forskerne er eksperter innenfor økologi, samfunnsvitenskap og geodata og vil presentere noen resultater fra senere års forskning på teamene.

Sentrale referanser:

NINA Brage: Naturverdier i Østmarka. Vurdering av Østmarkas naturverdier i henhold til naturmangfoldlovens krav til nasjonalpark

NINA Brage: Bruk og vern i Østmarka

Thorsen, NH., Bischof, R., Mattisson, J., Hofmeester, TH., Linnell, J.D.C. & Odden, J. 2022. Smartphone app reveals that lynx avoid human recreationists on local scale, but not home range scale. Sci Rep 12, 4787. https://doi.org/10.1038/s41598-022-08468-7

Odden, J., Thorsen, N.H., Rolandsen, C.M., Rivrud, I. M., Kindberg, J., & Rosvold, J. 2022. Bestandsovervåking av villsvin. Status og forslag til overvåkingsmetodikk. NINA rapport 2101

https://hdl.handle.net/11250/2977749

Det blir gjort opptak av seminaret, som vil bli tilgjengelig på denne siden i etterkant av webinaret.

Her er presentasjonene samlet i en PDF fil ffra alle innlederne

Program:

08:30–08:35 Velkommen og introduksjon Kristin T. Teien, Forskningssjef, NINA
08:35–08:50 Hvordan bruker viltet Oslomarka? John Odden, Seniorforsker, NINA
08:50–09:05 Naturverdier i Østmarka Egil Bendiksen, forsker, NINA
09:05–09:20 Hva mener folk som bruker Østmarka om mulig nasjonalpark? Olve Krange, Seniorforsker, NINA
09:20–09:35 Vilsvin - en ny art på Østlandet Inger Maren Rivrud, forsker, NINA
09:35–10:00 Spørsmål Alle
10:00 Avslutning og info om neste frokostseminar Kristin T. Teien, Forskningssjef, NINA