Frokostwebinar

CIENS frokostwebinar – Hvordan ser klimafremtiden ut for landbruket?

Bønder i Sør-Europa sliter med tørke for tredje år på rad og risikerer dårlige avlinger og store inntektstap. FNs klimarapporter viser at det blir enda større risiko for tørke i Sør-Europa i fremtiden. Klimaendringene vil gi mer ekstremvær også i Norge. Hvordan kan vi forberede oss på utfordringene, utnytte oss av mulighetene og samtidig jobbe for et mer bærekraftig norsk landbruk?

 • clock 31. mai 2023, kl.08:30 – 10:00
 • location marker Webinar
 • venue Zoom

Arrangør er CIENS ved Meteorologisk institutt

Arrangementet er gratis.

Bakgrunn

Med klimaendringene beregner Meteorologisk institutt at vi vil få mer nedbør og hyppigere og kraftigere regnbyger. Men høyere temperaturer kan også gi mer intens tørke i Norge, slik norske bønder erfarte sommeren 2018.

I dag importerer vi over halvparten av maten vi spiser. Men når avlingene svikter på grunn av tørke, hva da?

Tross utfordringene også i Norge viser klimaframskrivningene at vi kan komme heldigere ut av klimakrisen enn mange andre land. Høyere temperatur kan gi en lengre vekstsesong og nye muligheter.

Landbruket og matsystemet spiller en avgjørende rolle for å nå målene for utslippskutt. Jo mer vi kutter utslipp, jo mindre utfordringer vil landbruket få på sikt. Samtidig som vi utnytter mulighetene må vi derfor også ta hensyn til bærekraft.

 • Hvordan kan vi tilpasse oss klimaendringene?
 • Hvordan kan vi omstille matsystemet og norsk landbruk til å bli mer bærekraftig?
 • Og er det mulig å øke norsk matproduksjon slik at vi blir mer selvforsynte?

Alt dette får du til frokost 31. mai

Program

 • Klimaendringer i Norge og Europa fram mot 2050
  Innleder – Reidun Gangstø, klimaforsker, Meteorologisk institutt (MET)
 • Muligheter og utfordringer for norsk kornproduksjon under endrede klimaforhold
  Innleder – Till Seehusen, forsker, Norsk intsitutt for bioøkonomi (NIBIO)
 • Gress- og grønnsaksproduksjon i hele landet – nye muligheter og tilpassning til et endret klima
  Innleder – Sigridur Dalmannsdottir og Ingunn Vågen, begge forskere, Norsk Institutt for bioøkonomi (NIBIO)
 • Vurdering rundt mat, klima og bærekraft
  Innleder – Bob van Oort, klimaforsker, CICERO

Diskusjon