CIENS frukostwebinar 27 oktober – Kva betyr grøn omstilling av samfunnet for skogen vår?

Velkommen til CIENS frokostwebinar

  • clock 27. oktober 2021, kl.08:30 – 10:00
  • location marker Webinar
  • venue Zoom

Arrangør er CIENS ved CICERO Senter for klimaforskning

Arrangementet er gratis.

Bakgrunn

Grønt karbon frå skogen kan erstatte svart karbon frå fossile brennstoff og kan difor spele ei viktig rolle i den grøne omstillinga av samfunnet vårt. Noreg har eit ambisiøst mål for innblanding av biodrivstoff i drivstoff til vegtrafikken, men nesten alt er importert.

Skogen bind også karbon i trea og som humus i jorda. Noreg har ei stor netto binding av karbon i skogen. Samstundes er dei viktigaste produkta frå skogen i dag trelast til bygningssektoren og fiber til industrien. Ved og flis til varmeproduksjon er mindre viktig. Skogen er også viktig for natur og økosystem og for folk sitt friluftsliv.

Korleis kan vi forvalte skogen på ein måte som gjev ein god balanse mellom uttak av ressursar og økotenester, og når det gjeld bruk av ressursar frå skogen, korleis bør vi i eit grønt omstillingsperspektiv fordele det grøne karbonet mellom trelast, råvare til industrien og energiproduksjon?

Program

Ordstyrar – Gunnell Sandanger, CICERO
Klikk på tittel og navnene for å se presentasjonene.

Det vil bli gjort opptak av webinaret. Opptaket vil bli tilgjengeleg på denne siden etter webinaret