Samarbeidsprosjekter for å møte samfunnsutfordringer med kommunal relevans.

Dette webinaret er kun åpent for CIENS og Osloregionens medlemmer. CIENS Forskningssenter for miljø og samfunn og Osloregionen inviterer til webinar og match-making event 26. november 2020

 • clock 26. november 2020, kl.09:00 – 11:00
 • location marker Digitalt

Arrangør er CIENS og Osloregionen

Arrangementet er gratis.

Bakgrunn

Dette webinaret er kun åpent for CIENS og Osloregionens medlemmer.

Forskningsrådets utlysning for samarbeidsprosjekter er en fellesutlysning hvor flere av Forskningsrådets programmer deltar. Formålet med såkalte samarbeidsprosjekter er å utvikle ny kunnskap og bygge forsknings- og innovasjonskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer. Det er forskningsorganisasjoner som søker, i et forpliktende samarbeid med relevante aktører i offentlig sektor, frivillige organisasjoner, næringsliv og/eller andre private organisasjoner. Søknadsfristen er 17. februar 2021.

Mål:

Målet med arrangementet er å skape en arena der representanter for kommuner og fylkeskommuner i Osloregionen og forskerne hos CIENS medlemmer kan diskutere forsknings- og innovasjonsideer og behov for mulige fellessøknader rettet mot Forskningsrådets (NFR) utlysning for såkalte Samarbeidsprosjekter.

Tematiske områder for match-making

De tematiske områdene som vil være tema for match-making den 26. november er:

Temaer på tvers
Arealer under press, med budsjett på 110 mill kr
Sirkulær økonomi, med budsjett på 70 mill kr

Demokrati, styring og fornyelse
Innovasjon i kommunesektoren, med budsjett på 24 mill kr

Energi, transport og lavutslipp
Transport og mobilitetsforskning

Påmelding

Påmelding til webinar & match-making event 26. november 2020  gjør du HER senest 23. november. Eller benytt påmeldingsknappen øverst.

Forberedelse før (påmelding og) arrangementet:

 • Fra kommuner og fylkeskommuner: Vurdere kunnskaps- eller innovasjonsbehov/idé innenfor de tematiske områdene. Presentere dette på ca 2 – 3 minutter.
 • Fra forskningen: Forberede en forsknings- eller innovasjonsidé innenfor de tematiske områdene der man tror kan finne mottakere i kommunesektoren, eller generelt har kompetanse som man tror det kan finnes interesse for i kommunesektoren. Presentere ide på ca 2-3 minutter. Delta gjerne på Forskningsrådets informasjonswebinarer, evt se i ettertid.
 • Begge parter: Ha gått igjennom de tematiske områdene som denne match-makingen omfatter, og dannet seg sin mening om hvor man «hører hjemme». Se lenker over under Tematiske områder for match-making

PROGRAM 26. NOVEMBER 2020

09.00 – 09.30 Plenumsesjonen (vil foregå i Zoom)

Innledning ved Eva Næss Karlsen, Osloregionen, og Sindre Langaas, CIENS.

 • Sindre innleder om CIENS og generelt om utlysningene og søknadsprosess
 • Eva innleder om Osloregionen og behov for forskning på samfunnsutfordringer i kommuner og fylkeskommuner.

09.45 – 11.00 Fire (4) tematiske møter, et for hver av de fire utlysningstemaene.

 • Hvert møte har en ordstyrer fra CIENS som styrer møtene. Ordstyrer for hver av de 4 temaene vil sende ut en egen webinarlenke til deltakere i sin sesjon (enten Teams eller Zoom).
 • I hvert møte skal hver deltager gi en kort pitch om sin organisasjon, sin faglige/etatsmessige ståplass og sitt behov/ide/kompetanse – og sin tanke om idealpartner(e). En mulig mal vil sendes de påmeldte.
 • Etter innledningen vil ordstyrer sammen med deltagerne ta stilling til videre prosess, om det skal skje innen dette møterommet, eller om det blir mer naturlig å fortsette dialog og idemyldring i mindre grupper.
 • Det er ingen som helst garanti for at søt musikk oppstår, men det er ambisjonen og håpet.

ETTER SELVE EVENT-DAGEN, 26. NOVEMBER

 • Dialog og prosjektutvikling mellom partnere fortsetter og den nødvendige forankring gjennomføres internt.

Kontaktinformasjon:

Osloregionen: Eva Næss Karlsen, tlf 900 63 086
CIENS: Sindre Langaas, tlf 982 27 747

Bakgrunn:

Osloregionen og  CIENS Forskningssenter for miljø og samfunn samarbeider innen kunnskaps- og innovasjonsområdet for å medvirke til mål om at Osloregionen blir en ledende hovedstadsregion innen miljø og klima. Dette målet er kjernen i Ordførererklæringen om miljø og klima fra 2019.

Kort om Osloregionen: Osloregionen består av 65 kommuner (inkludert Oslo) og Innlandet fylkeskommune og jobber for at hele hovedstadsregionen skal være en bærekraftig og internasjonalt konkurransedyktig region.

Kort om CIENS Forskningssenter for miljø og samfunn: CIENS er et strategisk samarbeid mellom seks forskningsinstitutter (CICERO, NIKU, NILU, NINA, NIVA, TØI), Meteorologisk institutt, OsloMet og Universitetet i Oslo. Sammen utgjør CIENS Norges, og et av Europas, største forskningsfellesskap innen miljø, klima og samfunn.