Blir Hovinbyen tett, grønn og bærekraftig? Byutvikling engasjerer. Over hundre interesserte møtte til CIENS frokostseminaret om hvordan man kan få til kompakt byutvikling på en god miljøvennlig måte i midten av april. Les mer →
3 nye CIENS synteser i 2016 CIENS sammen med Klima- og miljødepartementet (KLD) har identifisert flere kunnskapsbehov innenfor urban bærekraft på grunn av usikker knyttet til effekter av tiltak eller store variasjoner i praksis. Les mer →
CIENS Urban CIENS Urban skal bidra med kunnskap og innovative løsninger for det grønne skiftet i bærekraftige byer. Les mer →
Naturen i Oslo er verdt milliarder Norske forskere har satt en prislapp på urban natur, for at vi skal forstå hvor uvurderlig den er for oss. Les mer →

CIENS Urban Conference 2016 er over

24.11.2016

Bygg, så sykler de kanskje: En litteraturstudie av betydningen av separering, sammenheng og trygghet for sykling

15.11.2016
Flere nyheter