Blir Hovinbyen tett, grønn og bærekraftig? Byutvikling engasjerer. Over hundre interesserte møtte til CIENS frokostseminaret om hvordan man kan få til kompakt byutvikling på en god miljøvennlig måte i midten av april. Les mer →
Naturen i Oslo er verdt milliarder Norske forskere har satt en prislapp på urban natur, for at vi skal forstå hvor uvurderlig den er for oss. Les mer →
CIENS Urban CIENS inviterer forvaltning og næringsliv med som samarbeidspartnere for å etablere et senter for bærekraftig byutvikling. Dialog, synteser og forskning skal være sentrale aktiviteter ved senteret. Les mer →
Utviklingen av den kompakte byen Ideen om den kompakte byen er forlokkende. Storsamfunnets behov for energieffektive og miljøvennlig byer sammenfaller med utbyggerens ønske om maksimal utnyttelse av tilgjengelige arealer. Sammenveving av boliger, arbeidsplasser og kulturliv innfor korte avstander av banegående knutepunkter kan redusere behovet for transport og gi effektive, pulserende og bærekraftig levende lokale samfunn. Hvem påser at den kompakte byen blir for alle, og ikke stenger enkelt grupper ute? Hvordan ivaretas bærekraft og miljø, folkehelse og sosialt mangfoldig i utviklingen av disse bydelene? Les mer →
Verdens vanndag 2016 Vann kan skape arbeidsplasser, og bidra til en grønnere økonomi og bærekraftig utvikling. Men hvordan overbevise Storting, regjering, myndigheter, næringslivet og beslutningstakere til å ta tak i dette? Og hva er vannsektorens rolle i fremtidens jobbskaping? Seminaret vil ta for seg norske behov og eksportpotensiale, behovet internasjonalt, men også hvilken kompetanse og utdanning vi trenger for å lykkes. Les mer →

Miljøprøvebanken åpnet for uttak

22.01.2016

Alltid morsomt på Forskningstorget

28.09.2015
Flere nyheter