Seminar

Seminar om naturregnskap

Tap av natur har blitt satt høyt på dagsorden det siste året. Naturavtalen som Norge har undertegnet, forutsetter at vi skal beskytte det biologiske mangfoldet og de verdiene som naturen bidrar med. Flere kommuner og næringsliv ønsker å bli naturnøytrale, ja endog naturpositive.

 • clock 24. april 2024, kl.11:30 – 16:00
 • location marker Kulturhuset i Oslo
 • venue Boksen

Arrangør er CIENS ved NINA

Arrangementet er gratis.

Bakgrunn

Tap av natur har blitt satt høyt på dagsorden det siste året. Naturavtalen som Norge har undertegnet, forutsetter at vi skal beskytte det biologiske mangfoldet og de verdiene som naturen bidrar med. Flere kommuner og næringsliv ønsker å bli naturnøytrale, ja endog naturpositive.

For å få til dette, trengs det et mer systematisk arbeid med å få på plass et datagrunnlag som kan benyttes til å vurdere hvordan man kan nå disse målene. Og etter at tiltakene er gjennomført, nådde vi målene? Arbeidet med naturregnskap kan bidra til å planlegge bruk av arealer, identifisere restaureringsarealer og kompenserende tiltak. Vi håper at dette seminaret vil gi innsikt og inspirasjon til videre arbeid.

Program

11:30 – 12:10    Mingling og lunsj

12:10 – 12:50    Hvorfor er naturregnskap viktig?
Klikk her for PDF av presentasjonene

Møteleder: Direktør i NINA, Norunn Myklebust

 • Hvorfor er naturregnskap viktig? Statssekretær Ragnhild Sjoner Syrstad
 • Internasjonale krav og nasjonale roller. Finn Katerås, Miljødirektoratet
 • Norge i rødt, hvitt og grått – en samtale. Mats Nyborg Støstad, NRK og Zander Venter, NINA

12:50 – 13:30    Erfaringer med naturregnskap i kommuner, del 1
Klikk her for PDF av presentasjonene

Møteleder: Forskningssjef i NINA, Signe Nybø

 • Hva skal til for at et naturregnskap kan brukes i kommunal planlegging, og hva gjør KS for å bidra til dette? Halvard Dahle Lægreid, KS
 • Kunnskap om naturarealer – hvordan kan det redusere naturtap? Gunnar Lindaas, Agder FK
 • Planer og scenarier for framtidig arealbruk i kommune-Norge. Trond Simensen, NINA
 • Bruk av naturregnskap i kommunale arealplaner. Gro Sandkjær Hansen, Oslo Met

13:30 – 13:50    Pause

13:50 – 14:30    Erfaringer med naturregnskap i kommuner, del 2
Klikk her for PDF av presentasjonene

Møtelder: Forskningssjef i NINA, Signe Nybø

 • Bruk av naturregnskap i praksis for å unngå tap av natur. Anne Holten, Nordre Follo kommune
 • Grøntregnskap i Oslo som kunnskapsgrunnlag for å legge til rette for rekreasjon. Lynn Rosentrater, Oslo kommune
 • Naturregnskap for kysten, case Oslofjorden. Wenting Chen, NIVA
 • Klimaregnskap og naturregnskap – hva kan vi lære av hverandre og hvordan ses de i sammenheng? Ragnhild Børke, CICERO

14:30 – 14:40    Pause

14:40 – 15:30    Erfaringer med naturregnskap i næringslivet
Klikk her for PDF av presentasjonene

Møtelder: Forskningssjef i NINA, Lajla Tunaal White

 • Lokalt naturregnskap i praksis. Multiconsult og Astrid Skrindo, NINA
 • Bruk av digital tvilling for naturregnskap. Eksempel Grønlikaia, Oslo, Kathrine Omina Strøm, Asplan Viak
 • Naturrisiko og naturregnskap for bedrifter – bare rapportering? Emine Isciel, Storebrand
 • Dilemmaer knyttet til fornybar energi og nedbygging av natur. Dagmar Hagen, NINA

15:30 Bli med i Faglig nettverk for kartlegging av økosystemtjenester,
David N. Barton, NINA

15:35 – 15:50    Paneldebatt. Veien videre.

Moderator: Juliet Landrø, NINA

Deltakere:

 • Christian Steel, SABIMA
 • Astrid Skrindo, NINA
 • Halvard Lægereid, KS
 • Finn Katerås, Miljødirektoratet

15:50    Avslutning. Norunn Myklebust Direktør i NINA

Seminaret vil også bli strømmet fra denne siden: