Webinar: Synteser innen klima- og miljøområdet

CIENS inviterer til webinar: Synteser innen klima- og miljøområdet: Ideelle verktøy for kunnskapsbasert forvaltning og politikk.

  • clock 30. april 2020, kl.09:00 – 10:00
  • location marker Seminaret vil avholdes via Zoom.

Arrangør er CIENS

Begrenset antall plasser. Arrangementet er gratis.

Bakgrunn

Forskning er nødvendig for å løse samfunnsutfordringer knyttet til klima og miljø, og mengden forskning er økende. Dette leder til at forskningen kan bli fragmentert og vanskelig tilgjengelig for så vel beslutningstakere som allmennheten. Samfunnet har derfor behov for at forskning blir sammenfattet og presentert på en måte som er forståelig og lett tilgjengelig, for å vite om forskningen på et område er solid, og hvor faglig sikre forskerne er på denne kunnskapen.

Ulike former for syntesemetodikk er derfor framhevet som gode verktøy for å slike formål. Webinaret vil gi eksempler på to ferske synteser utarbeidet innen CIENS der ulike syntesemetodiske tilnærminger er brukt og et brukerperspektiv fra Klima- og miljødepartementet. De to syntesene omhandler henholdsvis forskning omkring økosystembasert forvaltning og hva FNs klimapanels spesialrapporter om landarealer, hav og is og Naturpanelets globale rapport innebærer for Oslo kommune.

På grunn av den pågående koronakrisen vil dette arrangementet avholdes via Zoom. Registrer deg via lenken nederst.

Program

  • Innledning ved Kristin Thorsrud Teien, forskningssjef Norsk institutt for naturforskning (NINA)
  • Hvorfor trenger vi kunnskapssynteser? ved Solfrid Foss, seniorrådgiver Klima- og miljødepartementet (KLD)
  • Rapport FNs klima- og naturpanels spesialrapporter for Oslo kommune. En metasyntese ved Marit Sandstad, rådgiver, CICERO Senter for klimaforskning.
  • Kunnskapsstatus om økosystembaserte forvaltningsformer: Metodikk og resultater ved Øystein Aas, assisterende forskningssjef, Norsk institutt for naturforskning (NINA)
  • Spørsmål og svar.

Registrer deg her for å delta på webinaret! 

Seminaret er også publisert på våre Facebooksider og her på ciens.no

Opptak av seminaret vil i ettertid finnes på begge disse sidene