Prosjekt

Horisont: Bærekraftig Osloregion

Horisont 2020-nettverket skal føre til at Oslo blir Europas ledende hovedstadsregion på innovative miljø- og klimaløsninger

Horisont: Bærekraftig Osloregion er et nettverk bestående av Kunnskapsbyen Lillestrøm (prosjektleder), Oslo kommune, CIENS Forskningssenter for miljø og samfunn, Samarbeidsalliansen Osloregionen og Osloregionens Europakontor.

Nettverket jobber for økt mobilisering og deltakelse fra kommuner, fylker, bedrifter og sentrale forskningsaktører i Osloregionen i siste fase av Horisont 2020 samt økt profesjonalisering for høyere tilslagsprosent. I tillegg skal nettverket posisjonere regionen og aktørene internasjonalt, særlig i Brussel, for framtidig deltakelse i Horisont Europa. Nettverket har partnere som dekker alle de syv samfunnsutfordringene innenfor Horisont 2020 men jobber spesifikt med samfunnsutfordringene 3: Fornybar energi, 4: Smart og grønn mobilitet og 5: Klima, miljø og ressurseffektivitet.

Osloregionen er allerede i dag ledende innen kunnskaps- og innovasjonsutvikling på viktige områder innen bærekraftig byutvikling, som for eksempel utslippsfri transport, plusshus, fornybare energisystemer, miljøovervåking og klima- og miljøstyring. På noen områder kan vi derfor gjennom vår ledende rolle aktivt drive utviklingen og sørge for at norske bedrifter og institutter i samarbeid med offentlige aktører og forskningsmiljøene utvikler innovative løsninger som vil bli etterspurt internasjonalt. Horisont: Bærekraftig Osloregion skal bidra til at dette skjer. Horisont 2020 og Horisont Europa er sentrale virkemidler for disse innovative løsningene, enten det er snakk om teknologiutvikling, industriutvikling, bærekraftig byplanlegging eller nye, grønne styringsmodeller.

Lenker:

Facebook: https://www.facebook.com/Horisont-Bærekraftig-Osloregion-107731137463711

Har du spørsmål om prosjektet?

Vennligst ta kontakt med prosjektleder på barbro@solenergiklyngen.no