Strategi og forskingssamarbeid

CICERO, Meteorologisk institutt, NIBR (OsloMet), NILU, NINA, NIVA, og Universitetet i Oslo representerer Norges, og et av Europas største forskningsfellesskap innen miljø, klima og samfunn. CIENS har ledende forskningsmiljøer innen ulike naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige fag.

CIENS skal legge til rette for relevant tverrfaglig forskning av høy kvalitet på tvers av disipliner og institusjoner som inngår i CIENS-samarbeidet.

Delmål 1: Levere kunnskap for å realisere FNs bærekraftsmål.
Delmål 2: Levere kunnskap for nasjonale klima- og miljømål.
Delmål 3: Levere relevant kunnskap til rett tid.

CIENS skal være en nettverksarena for de syv partnerne, som også legger til rette for møteplasser mellom forskere og brukere av forskningen. CIENS ønsker å bidra til at mål i Klima- og miljødepartementets kunnskapsstrategi kan nås.

Les hele strategien her: STRATEGI 2022 – 2026