Strategi og forskingssamarbeid

CIENS strategi og forskningssamarbeid 2018-2022

Forskningsbasert kunnskap blir stadig viktigere i møtet med miljøutfordringer som befolkningsvekst, urbanisering, mobilitet, økonomi og ressursforvaltning.

Samtidig vil forskning og utredning bli mer konkurransepreget og mer internasjonalisert. I en slik framtid blir faglig kvalitet og kapasitet, serviceressurser og ikke minst internasjonalt nettverk og partnerskap i økende grad konkurransefortrinn.

Les hele CIENS strategien for 2018 – 2022 som pdf her.