Prosjekter

Partnerne i CIENS har et utstrakt samarbeid om forskningsprosjekter. Antall CIENS-partnere som deltar i de ulike prosjektene varierer. Her finner du eksempler på prosjekter der minst to av partnerne samarbeider. Dette viser bredden i samarbeidet og faglige aktiviteter i CIENS.